LLKK

Koulumme tulevaisuudesta päätetään nyt. Vanhempien ja alueen asukkaiden aktiivisuutta tarvitaan!

Laurinlahden koulu on mahdollisen lakkautusuhan alla asukastilaisuudessa 3.5. esitettyjen vaihtoehtojen mukaisesti. Esillä on kaksi vaihtoehtoa: Laurinlahden koulu joko peruskorjataan tai rakennetaan tilalle uudisrakennus, jolloin toiminta jatkuisi rakennus/korjaustöiden jälkeen entisellä paikallaan. Toisena vaihtoehtona ehdotetaan Laurinlahden koulun lakkauttamista, jolloin toiminta loppuisi kokonaan ja oppilaat siityisivät pysyvästi Espoonlahden koulun ja lukion sekä Rehtorintien kiinteistöihin.

Lisätietoa asukastilaisuudesta ja vaihtoehdoista löytyy täältä.

Miten voin vaikuttaa?

Adressi koulun säilyttämisen puolesta

Laurinlahden koulun säilyttämiseksi on laadittu adressi, jonka toivomme kaikkien alueen asukkaiden ja oppilaiden vanhempien allekirjoittavan. Adressin löydät täältä:

https://www.adressit.com/laurinlahden_koulua_ei_tule_lakkauttaa

Kannanotot kasvun ja oppimisen lautakunnalle

Avainasemassa päätöksesssä on Espoon kasvun ja oppimisen lautakunta, joka tekee päätöksen asiassa jo kesäkuun alussa. Vanhempainyhdistys laatii oman kannanottansa koulun säilyttämisen puolesta, mutta myös vanhempien ja kaikkien asian tärkeäksi kokevien kannattaa kirjelmöidä lautakunnan jäsenille.

Lautakunnan jäsenet löydät täältä.

Laurinlahden koulun johtokunnan lausunnon voit lukea tästä.

Vie viestiä omassa verkostossasi!

Asiasta kannattaa tiedottaa myös tulevien koululaisten vanhemmille jakamalla tietoa päiväkoteihin ja myös omassa naapurustossa. Koululla on tärkeä rooli koko alueen kehityksessä ja sydämenä!

Voit ladata tästä  valmiin tiedotepohjan jaettavaksi:  Vanhempainyhdistyksen tiedote_Laurinlahden koulu lakkautusuhan alla.

Laurinlahden Koti ja Koulu ry (LLKK) on Laurinlahden koulun oma vanhempainyhdistys. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 24.5.2004. Yhdistys on toiminnassaan sitoutumaton yleishyödyllinen yhdistys, jonka tavoitteena on:

    • edistää oppilaiden, vanhempien ja koulun välistä yhteistyötä
    • tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö
  • tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa ja kysymyksissä.

Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan näillä www-sivuilla ja Wilma-viestein.